Liten växt på Knuthöjdsmossen

Liten växt på Kunthöjdsmossen - Foto: Viktor Sundberg