Följa John

Följa John är en populär lek vid Hornborgasjön.

Följa John - Foto: Viktor Sundberg