Fotokurs del 5 – Objektiv #1

”I will laugh in the face of shallow depth of field, I will harness all available light with super-fast aperture lenses, I will handhold my 200/1.8 wide open and smile.”
– Anonym arbetslös konsertfotograf

Två kursdelar med objektiv
Oj, vad mycket det fanns att skriva om objektiv. Jag har därför delat upp objektiv i två kursdelar, här kommer den första.

Objektiv
Från början hade kameror inga objektiv utan enbart ett hål som ljuset släpptes in genom. Ljuset var svårt att kontrollera och bilderna blev inte skarpa alls. Idag är objektiven givetvis en självklarhet på alla kameror, ja till och med i de små mobilkamerorna.

Objektiv och optik är egentligen en hel vetenskap, men det där krångliga får fysikerna hålla reda på. Enkelt beskrivet är objektivet den del av din kamera som innehåller optiska linser vars syfte är att bryta det uppfångade ljuset på olika sätt och föra det vidare in i din kamera för att tillslut fånga en fokuserad bild på din sensor.

Ett objektiv

Ett objektiv

På en del kameror sitter objektivet fast men på alla systemkameror är de löstagbara och därmed även utbytbara. Faktum är att utbytbarheten är själva definitionen av vad som gör en kamera till just en systemkamera.

Objektivets konstruktion
Ett objektiv är uppbyggt av flertalet olika typer av glaslinser (linselement) som sitter tillsammans i grupper eller individuellt inuti objektivet. Kombinationen av linselementens utformning och dess gruppering ger objektiven olika typer av egenskaper och gör att de fångar upp olika stora bildvinklar.

På grund av detta har varje kameramärke en mängd olika objektiv att välja mellan eftersom olika typer av objektiv passar olika situationer och olika typer av fotografer. Ett objektiv kan exempel vara byggt för att fånga upp en stor bildvinkel (vidvinkelobjektiv) eller en liten bildvinkel (teleobjektiv). Objektiv kan även vara byggda för att kunna fokusera på mycket nära håll (makroobjektiv), ha en fast bildvinkel (fasta objektiv) eller en variabel bildvinkel (zoomobjektiv).

Många objektiv att välja på

Många objektiv att välja på

Närgräns
Nu skall du få göra en liten övning: Håll din handflata mot din nästipp och försök fokusera dina ögon på dina fingrar. Hur går det tycker du? Inte så bra kan jag tänka mig! Flytta handflatan sakta bort från dina ögon så kommer du tillslut komma till en punkt där du kan fokusera. Detta är närgränsen för dina egna ögon.

Precis som dina ögon så kan ett objektiv inte fokusera på hur nära avstånd som helst. Alla objektiv har en närgräns som bestämmer exakt hur långt ifrån ditt motiv du måste vara för att objektivet skall kunna fokusera. Går du närmare kan kameran inte fokusera och bilden kommer att bli oskarp. Längre objektiv (med längre brännvidder) har oftast längre närgräns än objektiv med kortare brännvidd.

Brännvidd
Linserna i objektivet bestämmer till stor del vilken brännvidd ett objektiv har. Brännvidd anges i millimeter och definierar hur stor bildvinkel objektivet kan fånga upp. Olika brännvidder passar olika typer av fotosituationer.

En fotograf kan ofta prata om längden på ett objektiv och menar då oftast brännvidden i millimeter och inte objektivets fysiska längd. Brännvidden är egentligen avståndet mellan ljusets fokuspunkt och linsens centrum. I praktiken är det dock viktigare för dig att veta att objektivets brännvidd beskriver vilken bildvinkel objektivet fångar upp. Ett kort objektiv fångar du upp ett större område och med ett längre objektiv får du en mindre bildvinkel.

Bilden nedan illustrerar brännvidd (f). Föreställ dig att brännvidden blir kortare och hur då ljusets vinkel mot sensorn då blir större.

Brännvidd

Brännvidd

För att se vad ditt objektiv har för brännvidd kan du titta på det. Där finns garanterat lite siffror som berättar vilken brännvidd objektivet har. Det kan exempelvis stå 28mm eller 28-80mm ifall du kan förändra brännvidden på ditt objektiv.

Normalt pratar man om att det finns tre olika grupper av objektiv; normalobjektiv, vidvinkelobjektiv och teleobjektiv.

Normalobjektiv
Normalobjektiv är de objektiv med brännvidder runt 50mm och som ger bilden ett normalt perspektiv. Du fångar alltså upp ett naturligt perspektiv, ungefär samma bildvinkel som du ser med det aktiva synfältet i dina ögon. Att tillverka ljusstarka normalobjektiv är billigt och den största bländaren ligger oftast på f/1,4, f/1,8 eller större.

Eftersom dessa objektiv är billiga, skarpa, har ett normalperspektiv och stora maximala bländare är normalobjektiv ett utmärkt första val om du inte riktigt vet vad du skall satsa på för objektiv. Jag försöker undvika klyschor men ett 50mm bör finnas i varje fotografs kameraväska.

Viktors tips: När du köper din första systemkamera, fundera på om du hellre vill köpa ett 50mm objektiv istället för det ”kitobjektiv” som ofta följer med. Kitobjektivet fångar kanske upp fler bildvinklar men är inte lika skarpt och dessutom har det ofta två eller tre stegs mindre maximal bländare vilket gör att det inte fungerar lika bra i mörka förhållanden.

Vidvinkelobjektiv
Vidvinkelobjektiv är de objektiv som fångar upp en stor bildvinkel och har brännvidder som är kortare än 35mm. Vanliga brännvidder är 10, 16, 20, 24, 28mm.

Vidvinkelobjektivets konstruktion ger bilderna automatiskt ett långt skärpedjup även på stora bländare. Vidvinkelobjektiv har även den effekten på bilden att objekt som hamnar utåt kanterna gärna förstoras och förvrängs. Dessutom verkar saker som är lite längre bort i bilden att vara mindre än vad de faktiskt är.

Nedan ser du en vidvinkelbild där sjöboden har förvrängts på så sätt att det ser ut att stå snett. Detta beror på att den står utåt kanten i bilden. Om det är en bra eller dålig egenskap i bilden är givetvis upp till betraktaren. Bilden förvrängs givetvis vare sig sjöboden är där eller inte, men det blir inte lika uppenbart om objektets form är okänt.

Effekten som ett vidvinkelobjektiv ger kan användas kreativt på oräkneliga sätt, bland annat för att få en känsla av närhet till ditt motiv.

Förvrängd sjöbod

Förvrängd sjöbod

Teleobjektiv
Teleobjektiv är objektiv som har en lång brännvidd, cirka 80mm eller längre.

Vanliga brännvidder för teleobjektiv är 85, 90, 100, 105, 135, 200, 300, 400, 500 och 600mm. Dessa objektiv fotograferar en liten bildvinkel. Teleobjektiv delas ibland även in i korta teleobjektiv (80-135mm), normala teleobjektiv (135-200mm) och långa teleobjektiv (300-600mm). Objektiv med extremt långa en brännvidder kallas även ibland för supertele.

Teleobjektivet ger automatiskt bilderna ett kort skärpedjup även på små bländare, speciellt om du står nära motivet som du har fokuserat på.

Teleobjektiv gör att du kommer ”närmare” ditt motiv och fungerar alltså som en kikare för din kamera. Bilder tagna med teleobjektiv känns ofta ”plattare” eftersom föremål som befinner sig längre bort än själva motivet i fokus blir förhållandevis stora och ser på så sätt ut att komma närmare motivet. Detta kan du tänka på nästa gång du exempelvis tittar på fotboll, filmas en individuell fotbollsspelare så ser det nämligen ut som om spelaren står väldigt nära publiken bakom fast de egentligen står mitt på planen. Tekniken används också i vissa naturprogram så att det skall se ut som om programledaren står närmare ett farligt djur än vad han faktiskt gör, en komodovaran till exempel. ;)

Viktors tips: Teleobjektiv som är 300mm och längre är ofta tunga, dyra och har ett ganska begränsat användningsområde. Skall du lägga en slant på ett finare teleobjektiv så rekommenderar jag dig först att fundera på vad du är för typ av fotograf. Det är inget bra allroundobjektiv och försätter du dig inte i situationer där du har nytta av det kommer det lätt stå och damma på hyllan.

Bilden nedan är tagen med teleobjektiv. Notera hur havet mellan förgrunden och fyren känns som ett kortare avstånd än vad det faktiskt är.

Fyr med teleobjektiv

Fyr med teleobjektiv

Makroobjektiv
Makroobjektiv kan ha olika brännvidder (oftast mellan cirka 50 och 200mm) men har en annan speciell egenskap. De är nämligen konstruerade på så sätt att du kan fokusera på motiv som är mycket nära. De har alltså en extremt kort närgräns för sin brännvidd.

Ett ”riktigt” makroobjektiv har ett avbildningsförhållande på 1:1, vilket innebär att du kan komma så nära ditt motiv så att 1cm i verkligheten blir 1cm på din sensor. Det innebär i praktiken att du kan fylla din sensor med ett skarpt motiv som är enbart några centimeter stort.

Makrobilder har extremt korta skärpedjup på grund av att du befinner dig så nära dina motiv. Ofta är skärpedjupet så kort som några millimeter, så kort att darrningarna från dina händer kan påverka var din skärpa befinner sig i bilden. Att använda stativ vid makrofotografering är därför en bra idé om du vill sätta skärpan på exakt rätt ställe.

Nedan ser du ett exempel på två makrobilder. Notera det extremt korta skärpedjupet.

Makrobild

Makrobild

Makrobild

Makrobild

Skärpedjup och brännvidd
Som jag redan nämnt ett par gånger så påverkar brännvidden skärpedjupet i din bild. Kom även ihåg att skärpedjupet blir kortare ju närmare ditt motiv du står. Detta kan vara speciellt viktigt att tänka på då du fotograferar med makro- eller teleobjektiv.

Ett exempel på detta är ifall du fotograferar porträtt. Vi säger att du ställer in bländare f/5,6 på ett 200mm objektiv vilket ger dig ett lagom långt skärpedjup i din bild ifall du backar för att ta en helkroppsbild. Bestämmer du dig sedan för att gå närmare och fotografera ansiktsporträtt med samma brännvidd och bländare så kommer skärpedjupet att förändras radikalt och kan mycket väl bli för kort. Extra viktigt är detta ifall du fotograferar två personer (eller andra motiv) som inte står på exakt samma avstånd från kameran. Då kan mycket väl den ena bli oskarp då du närmar dig eftersom skärpedjupet då blir för kort för att behålla skärpan i båda ansikten.

Fasta objektiv
Fasta objektiv är objektiv med en konstant brännvidd, exempelvis 24, 85 eller 400mm. På dessa objektiv går det alltså inte att förändra brännvidden. Vill du ändå förändra din brännvidd måste du helt enkelt byta objektiv.

Zoomobjektiv
Zoomobjektiv är objektiv med variabel brännvidd. Fotografen har alltså en möjlighet att välja sin brännvidd inom ett bestämt område på ett enda objektiv. Detta område kallas för objektivets zoomomfång och justeras oftast genom att vrida på en ring på objektivet.

För att se mellan vilka brännvidder du har att röra dig inom (ditt zoomomfång) kan du titta på ditt objektiv. Det kan exempelvis stå 28-80mm 1:4-5,6 vilket innebär att största bländaren är f/4 om du använder objektivet på 28mm. Om objektivet däremot används på teleläget 80mm så är den största användbara bländaren f/5,6. Objektivet kan alltså tappa ljus i teleläget. Ett objektiv skulle även kunna vara 70-200mm 1:2,8 vilket innebär att den största bländaren är f/2,8 genom hela brännviddsomfånget. Dessa objektiv kan användas i ljussvagare miljöer och genererar oftast skarpare bilder men kostar givetvis mer att köpa.

Många blandar ihop fokusering med zoom vilket är helt felaktigt. Zoomen används till att justera objektivets brännvidd och därmed också bildvinkeln som fångas upp samt perspektivet. Då brännvidden väl har valts används fokusering enbart till att göra bilden skarp. Notera att fokus alltid måste sättas efter det att brännvidden är vald, väljer du en ny brännvidd måste du alltså fokusera igen. Vi skall snacka mer om fokusering i nästa kursdel.

Fasta objektiv kontra zoomobjektiv
Det finns både för- och nackdelar med fasta objektiv och zoomobjektiv. Om vi börjar med att titta på fasta objektiv så är de uppenbara nackdelarna att du oftare behöver byta objektiv i fält ifall du vill ändra din brännvidd. Detta tar tid och kan ibland vara krångligt ifall vädret är dåligt. Tidsaspekten kan i vissa situationer vara viktig ifall ett motiv enbart är aktuellt en kortare period. Använder du enbart fasta objektiv behöver du dessutom ha fler objektiv i din ägo för att täcka upp alla brännvidder från vidvinkel till tele.

Ändå väljer många fotografer att i stor utsträckning använda fasta objektiv. Den största anledningen till detta är främst att de i princip alltid genererar skarpare bilder än zoomobjektiv och har oftast större maximala bländare, vilket innebär att de kan användas i mörkare ljusförhållanden och/eller generera kortare skärpedjup.

Att alla fasta objektiv skulle vara skarpare än zoomobjektiv är dock en sanning med modifikation eftersom det idag även finns otroligt skarpa zoomobjektiv, men generellt kan man säga att kvaliteten bland zoomobjektiv varierar mycket mer än kvaliteten bland fasta objektiv.

Vissa fotografer påstår även att de är mycket mer noggranna då de komponerar sina bilder med fasta objektiv, varje bild blir alltså mer genomtänkt. Samtidigt händer det givetvis att man inte får till den bildvinkel man vill ha vilket gör att bilden oftare behöver beskäras i efterhand, vilket i sin tur försämrar bildens kvalitet.

Fördelen med zoomobjektiv är främst att de är bekväma, du behöver inte ha så många objektiv i din ägo och du har större möjlighet att förändra bildvinkeln och perspektivet i varje situation för att skapa den bild du vill ha. Chansen att du missar en bild där du behöver byta brännvidd snabbt minskar, men det finns hakar.

Ett zoomobjektiv innehåller rörliga glaselement, vilket ett fast objektiv inte gör. På grund av detta skulle man kunna påstå att en kompromiss med kvaliteten görs då ett zoomobjektiv tillverkas. Detta är den största anledningen till att zoomobjektiv sällan eller aldrig är skarpare än fasta objektiv. Dessutom förlorar många zoomobjektiv ofta ljusstyrka vid den längre brännvidden.

Viktors tips: Fundera på vilken typ av fotograf du är och ifall fasta objektiv eller zoomobjektiv passar dig bäst. Är du en fokuserad fotograf som ofta fotograferar förbestämda motiv i sessioner kan du kanske hålla dig till fasta objektiv, men är du mer av en spontanfotograf kan zoomobjektiv kanske passa dig bättre. Det finns otroligt skarpa zoomobjektiv som har en fast maximal bländare genom hela zoomen, men de är oftast dyra. Vill du ha ett zoomobjektiv fundera på att köpa ett av lite bättre kvalitet, tänk på att det kanske ersätter två eller tre fasta objektiv, vilket gör att det kan vara värt att lägga lite mer pengar på det. Generellt bör du undvika zoomar med otroligt långa zoomomfång, exempelvis 28-400mm, dela hellre upp det genom en vidvinkelzoom och en telezoom.

Nästa lektion
Även nästa lektion kommer handla en del om objektiv, men även lite annat. Inom kort kommer dock kursen mer och mer styras in på kreativ fotografering. Håll ut! :)

Länka gärna
Känner du någon som är intresserad av fotokursen så kan du länka till min sida på Facebook. Du kan även länka till bloggen.