Liten växt på Knuthöjdsmossen - Foto: Viktor Sundberg