Vinden griper tag i växtligheten - Foto: Viktor Sundberg