Siljan, fotograferat från Orsa Björnpark.

Siljan - Foto: Viktor Sundberg

Siljan