Här är en PDF på uppslaget med bilderna på Håkan Hellström i GP. Filen kan behöva roteras, använd då Shift+Ctrl+0 för att rotera medurs.  (Återgivning sker med tillstånd av Göteborgs-Posten.)

Mina bilder i GP 100814 (PDF)

Mina bilder i GP 100814 (PDF)