Vi har tydligen en husekorre som kommer för att äta fågelfrö då och då. Testade att plåta den en dag och det var ju inte speciellt svårt med tanke på att man i princip kan handmata den.

Ekorren som besöker oss flitigt

Ekorren som besöker oss flitigt